Đã liên kết được các vi khuẩn với máy tính

Hiện tại, các nhà khoa học mới thành công khi bật ánh sáng đỏ thì ngừng sản sinh ra methionine – một loại axit amin, tốc độ sinh trưởng của chậm đi; khi bật ánh sáng xanh thì thu được kết quả ngược lại.

Сác nhà khoa học ở Đại học công nghệ Zurich, Thụy Sĩ, đã thực hiện được một bước đột phá trong là liên kết được vi khuẩn . với .

Sự phát triển ở chế độ thời gian thực và sự di chuyển của vi khuẩn – máy đều được kiểm soát bằng thuật toán máy tính và các nguồn ánh sáng bên ngoài.

Nay khi tồn tại gắn liền với máy tính, đây lần đầu tiên vi khuẩn tích cực tham gia vào thí nghiệm.

Các nhà khoa học đã sử dụng các tín hiệu ánh sáng bên ngoài để thay đổi chế độ hoạt động sống của vi khuẩn. Trước đây, rất hiếm khi vi khuẩn E.coli được tham gia thí nghiệm khoa học. Nay khi tồn tại gắn liền với máy tính, lần đầu tiên vi khuẩn tích cực tham gia vào thí nghiệm. Theo nguyên tắc này, có thể sử dụng vi khuẩn vào những công trình nghiên cứu khác như thử nghiệm thuốc chẳng hạn.

Hiện tại, các nhà khoa học mới thành công khi bật ánh sáng đỏ thì vi khuẩn ngừng sản sinh ra methionine – một loại axit amin, tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn chậm đi; khi bật ánh sáng xanh thì thu được kết quả ngược lại.

Mối liên hệ giữa vi khuẩn và máy tính được thực hiện qua phép đo quang học. Trong tương lai, các nhà khoa học dự tính dùng nhiều loại ánh sáng màu hơn để có thể khống chế vi khuẩn, dễ dàng điều khiển một số men và có thể biến các vi sinh vật thành những nhà máy thực sự chuyên sản xuất một số chất nhất định, từ đó có thể tối ưu hóa công nghệ sinh học.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *